Monday, October 25, 2010

Pluralisme Part 2 : Kesan dan kesimpulan...

Kesan Aliran Pemikiran Pluralisme Terhadap Masyarakat Islam

Gejala Murtad

Di Malaysia ia diterjemahkan dalam bentuk kebangkitan gerakan seperti Inter-Faith Commission (IFC) yang dulunya dikenali sebagai Inter-Religion Council (IRC). Biarpun masih di peringkat proses penubuhan, IFC mampu mencetus suatu paradigma ‘religious-modernization’ di mana setiap agama bersekutu dalam sebuah institusi tunggal. Majoriti masyarakat Islam di Malaysia membantah usul penubuhan tersebut kerana ianya membawa implikasi negatif bahkan dilihat sebagai mampu menghancurkan Islam serta ajaran sucinya. Isu memorandum tuntutan 9 Menteri bukan Islam terhadap pindaan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan. Antara fasal yang terdapat dalam misi penubuhan IFC adalah berkaitan dengan hak menganut (aqidah) suatu agama selaras dengan Perkara 11 dan 12 Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya, bagi umat Islam yang berniat untuk murtad, maka IFC merupakan satu saluran yang sah disisi undang-undang Malaysia untuk merealisasikannya.

Kekeliruan Agama

Golongan pluralis sering kali mengatakan bahawa pelbagai sembahan yang disembah oleh manusia mengikut agama masing-masing tidak sepatutnya menimbulkan masalah kerana tujuannya tetap sama, iaitu, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam tidak bersetuju dengan mereka malah dalam surah az-Zumar ayat 3-4 Allah menggelar mereka sebagai golongan musyrik yang sesat dan bukannya sebagai golongan Muslim atau Mukmin yang dimuliakan. Allah berfirman, “Dan orang-orang musyrik yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata: ‘Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah Dia memilih mana-mana yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaannya. Maha Sucilah Dia (dari menghendaki yang demikian) itu. Dia lah Allah, Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.”

Kesan-Kesan Lain

Antara kesan lain ialah penyebaran idealogi atau pemikiran ekstrimis seperti sekularisme, komunisme dan nasionalisme. Bagaimanakah idealogi ini meresap masuk ke dalam masyarakat Islam? Jawapan mudah sahaja iaitu merujuk kembali kepada sejarah. Kita dapat lihat bagaimana perjuangan Mustafa Atartuk yang mendukung idealogi sekularisme. Bagaimana beliau berjaya menumbangkan kerajaan Islam yang terakhir iaitu kerajaan Turki Uthmaniah. Selain mendapat sekongan daripada kerajaan British, faktor nilai atau intipati yang terdapat dalam idealogi tersebut telah berjaya mempengaruhi rakyat Turki pada masa tersebut untuk menyokong perjuangan Mustafa Atartuk. Idealogi sekularisme mengenengahkan unsur memisahkan urusan agama dalam urusan harian. Seperti mana yang sedia maklum, kerajaan Turki Uthmaniah sentiasa berpegang teguh pada Islam tidak kira dalam urusan pentadbiran mahupun urusan harian.

Bagi fahaman komunis, idealogi ini tidaklah begitu mendapat sokongan dikebanyakan negara yang penduduknya majoriti Islam, melainkan Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia, fahaman komunis berjaya membawa Indonesia ke arah kemerdekaan di bawah pimpinan Sukarno. Walau bagaimanapun, penularan fahaman komunis di Malaysia berjaya di patahkan dengan mendapat sokongan luar seperti dari pihak kerajaan British, Australia dan lain-lain negara anggota Komanwel. Pengaruh yang paling berjaya sekali dibawa oleh pemikiran pluralisme adalah idealogi nasionalisme. Idealogi ini lebih menekan kehidupan atau semangat kebangsaan mengatasi segalanya. Melalui idealogi ini, pepecahan antara negara dapat dilihat seperti negara-negara arab berpecah antara satu sama lain sehinggakan tidak berjaya untuk menyelesaikan masalah di Palestin, pepecahan antara negara serumpun di nusantara dan lain-lain.

ilustrasi shj

Dalam konteks ilmu sosial, pluralisme merujuk pada sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Melalui pertembungan ini, masyarakat Islam dapat untuk menyebarkan fahaman Islam kepada masyarakat luar. Hal ini dibuktikan apabila Sultan Mansor Syah mengahwini Puteri Hang Li Po dari China. Selain itu, melalui pertembungan budaya ini, terbentuklah masyarakat seperti Baba dan Nyonya serta Mamak. Selain itu, adunan daripada pelbagai budaya atau agama menyebabkan masyakat Islam lebih terdedah terhadap masyarakat luar dan tidak hanya terpuruk di kalangan mereka sendiri.

Melalui pemikiran Pluralisme, sebenarnya umat Islam sebenarnya dapat untuk menyebarkan dakwah kepada penganut agama lain. Para pendokong aliran pemikiran ini lebih gemar untuk mengadakan dialog antara agama. Walau bagaimanapun, ramai umat Islam menentang pendekatan ini. Bagi mereka yang bijak atau celik dalam urusan dakwah, mereka akan menganggap dialog antara agama adalah suatu flatfom tebaik bagi menyebarkan atau menerangkan keindahan Islam kepada penganut agama lain. Tokoh Islam yang sememangnya gemar menggunakan dialog antara agama untuk menerangkan keindahan Islam adalah Ahmed Didat, iaitu seorang ulama Islam daripada Afrika Selatan. Beliau banyak mengadakan sesi dialog atau perdebatan dengan paderi-paderi Kristian dan ia diadakan secara terbuka.

Kesimpulanya

Tanpa menafikan bahawa terdapat keperluan untuk penganut setiap agama mengurangkan ketegangan yang berlaku disebabkan salah faham dan sikap ekstrem sekelompok kecil masyarakat, pendekatan dialog antara agama terutamanya yang diwarnai dengan faham pluralisme agama harus ditanggap secara berhati-hati oleh umat Islam. Yang paling penting dalam memahami faham pluralisme agama ialah persoalan dimana kita bermula. Dalam Islam, kita perlu bermula dari kebenaran agama kemudiannya barulah disesuaikan dengan keperluan sosial dan siyasah. Kita juga tidak harus terlalu cepat untuk mengambil pengalaman sejarah agama lain untuk disesuaikan dengan agama Islam apabila kita tidak berkongsi sejarah yang sama dan
dan agama Islam sendiri mempunyai perbezaan yang mendasar dengan agama tersebut.

Sebagai kesimpulannya, agama Islam menyuruh umatnya menghormati agama-agama lain. Malah umat Islam dilarang mencaci tuhan-tuhan yang disembah oleh orang lain. Namun, ia tidak bermaksud bahawa umat Islam meredai dan bersetuju dengan ajaran yang terdapat dalam agama-agama itu. Justeru, dalam surah al-Kafiruun ayat 1-6 Allah menegaskan, “Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Maka untukmu agamamu, dan untukku agamaku’.” Inilah pendirian umat Islam.

RUJUKAN

1)Kementerian Pendidikan Malaysia (1994) Kamus Dewan Edisi ketiga, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka h.448
2)Dibentangkan dalam Wacana Fahaman Pluralisme Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Islam, anjuran Muafakat, Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dan JAIS pada 1 hb Mei 2010 bertempat Kuliyyah Ekonomi, UIAM.
3)Anis Malik Thoha, Trend Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis (Jakarta:Gema Insani, 2005),14.
4)Anis Thoha misalnya membahagikan bentuk aliran (trend) pluralisme agama kepada empat iaitu Humanisme Sekular, Teologi Global (Global Theology), Sinkretisme dan Hikmah Abadi (Perennial Philosophy), ibid.,51-121.
5)Adian Husaini, Pluralisme Agama: Musuh Agama-Agama (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia: 2010), 4.
6)John Hick, God Has Many Names (Philadelphia: The Westminster Press, 1982), 24.
7)Adian Husaini, 6.
8)Abdul Rashid Moten ,”Religious Pluralism in Democratic Societies: Challenges and Prospects for Southeast Asia, Europe, and the United States in the New Millennium”. Contemporary Southeast Asia.Journal Volume: 29. Issue: 1. 2007. pp 204 ff,2007 Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)
9)Brad Stetson ,Pluralism and Particularity in Religious Belief. Praeger Publishers. Westport , CT. 1994
10)Jeannine Hill Fletcher ,Article Religious Pluralism in an Era of Globalization: The Making of Modern Religious Identity”. Journal : Theological Studies. Volume: 69. Issue: 2. , 2008.pp. 394 ff.Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 comments

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Tok Guru Nik Aziz Nik Mat

Dr Maza

Ridhuan Tee Abdullah

Tun Che Det

Datuk Saifuddin Abdullah

Suara Sukan Anda

OK GO!!

OK GO!!

Jom solat

Free Palestin

Free Palestin

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hebahan Khidmat Awam

::PENJUALAN BORANG PENCALONAN::
"11 SEPT-13 SEPT 2012 – RM50 DPTKAN SEGERA!!"


::PENAMAAN CALON::
"14 SEPT 2012"
::PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR MPP 2012::.
"20 SEPT 2012"

::16 SEPT 2012 SELAMAT HARI MALAYSIA::
" BERGABUNGNYA SABAH,SARAWAK & TANAH MELAYU MEMBENTUK NEGARA BERTUAH MALAYSIA" />
Get this widget here!
 
© I'm blogger @
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top